Asgari Ücret Net 5.500 TL’ye çıkarıldı.

1 Temmuz 2022 tarihli ve 31883 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğ uyarınca 1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücret günlük TL 215,70 olarak belirlenmiştir.

Bu değişiklik ile asgari ücret aylık net 5.500,35 TL’ye (önceki 4.253,40 TL) çıkarılmış olup, brüt asgari ücret 6.471 TL (önceki 5.004 TL) olmuştur. Asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti ise aylık 7.603,43 TL’dir (%5’lik indirim ile).

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220701M1-1.htm