Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete’de "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7420 Sayılı Kanun ile işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait yemek bedelinin 51 TL’yi (01.07.2022’den itibaren) aşmaması koşuluyla gelir vergisi istisnası sağlanmıştı. Bu düzenleme ile sigorta primine esas kazanç yemek bedeli istisna oranını (hali hazırda günlük asgari ücretin % 6’sı) belirleme yetkisi 1 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere SGK Yönetim Kurulu’na verilmiştir.

SGK Yönetim Kurulu tarafından gelir vergisi istisna rakamı olan 51 TL’yi dikkate alacak şekilde bir düzenleme yapılması beklenmektedir.