7456 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

  • Kurumlar vergisi oranı % 25’e çıkarıldı. Finansal kurumlar için bu oran % 30 olarak uygulanacaktır. Yeni oranlar 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerde geçerli olacaktır.
  • Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışında uygulanan kurumlar vergisi ve KDV istisnası kaldırıldı. Kanunun yürürlük tarihinden sonra edinilen taşınmazlar için istisna uygulanmayacak olup, bu tarihten önce alınan taşınmazların satışında % 25 kurumlar vergisi istisnası ve % 100 KDV istisnası uygulanacaktır.
  • Kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlerle ilişkin istisna kaldırılmıştır. Kanunun yürürlük tarihinden sonra iktisap edilen yatırım fonları gelirlerinde kurumlar vergisi istisnası uygulanmayacaktır.
  • 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınacaktır. 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti Ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte; 15 Temmuz 2023 tarihi ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
  • Geri kazanım katılım payı tutarlarının 2 katına kadar çıkarılması yönünde Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.
  • ÖTV I sayılı listede yer alan malların maktu vergi tutarlarının 5 katına kadar çıkarılması yönünde Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir. Bahse konu maktu vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere güncellenecektir
  • Deprem bölgesinde bağışlanacak konutların inşası için yapılan teslim ve hizmetler 31 Aralık 2024 tarihine kadar KDV’den istisna tutulmuştur.
  • İşverenlere asgari ücret desteği aylık 500 TL olarak güncellenmiştir.