Çok Pratik Bilgiler

Asgari Ücret 01.01.2024-31.12.2024
Brüt Asgari Ücret 20.002,50
Net Asgari Ücret 17.002,12
   
Kıdem Tazminatı Tavanı 01.01.2024-31.12.2024
Kıdem Tazminatı Tavanı  41.828,42
   
Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları  01.01.2024-31.12.2024
Alt Sınır 20.002,50
Üst Sınır 150.018,90
   
Vergisiz Yemek Bedeli  2024
Yemek Yardımı Muafiyeti (KDV Hariç) 170
 Yemek Yardımı SGK Muafiyeti 157,69
   
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 2024
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 0,00759
   
Sakatlık İndirim Oranları  2024
I. Derece Sakatlar 6.900,00
II. Derece Sakatlar 4.000,00
III. Derece Sakatlar 1.700,00
   
Ücretler İçin Gelir Dilimi 2024
110.000 TL ye kadar 15%
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası 20%
870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası 27%
3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası 35%
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası 40%
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi 2024
110.000 TL ye kadar
15%
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası
20%
580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası
27%
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL ,fazlası 35%
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, fazlası
40%
2024 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları   
  Özel Sektör
Özürlü 0,03
Eski Hükümlü -  -
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı -  -
Terör Mağduru -  -
   
Yıllık ücretli izin süreleri   
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün 
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün 
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün 
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün
   
Hizmet Süresi  İhbar Tazminatı Tutarı 
6 Aydan Az Süren İş İçin  2 Haftalık Ücret 
6 Ay-1,5 Yıl Arası  4 Haftalık Ücret 
1,5 Yıl-3 Yıl Arası  6 Haftalık Ücret 
3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin 8 Haftalık Ücret 
   
2024 Çocuk Yardımı İstisnası
 01.01..2024-31.12.2024
SGK 400,05 TL
2024 Aile Yardımı İstisnası  01.01.2024-31.12.2024
SGK 2000,25 TL