Çok Pratik Bilgiler

Asgari Ücret 01.01.2021-31.12.2021
Brüt Asgari Ücret 3.577,50
Net Asgari Ücret 2.825,90 (AGI Dahil, bekar )
   
Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2021-31.12.2021
Kıdem Tazminatı Tavanı  8.284,51
   
Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları  01.01.2021-31.12.2021
Alt Sınır 3.577,50
Üst Sınır 26.831,40
   
Vergisiz Yemek Bedeli  2021
Yemek yardımı Muafiyeti (KDV Hariç) 25,00
   
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 2021
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı 0,759%
   
Sakatlık İndirim Oranları  2021
I. Derece Sakatlar 1.500
II. Derece Sakatlar 860
III. Derece Sakatlar 380
   
Ücretler İçin Gelir Dilimi 2021
24.000 TL ye kadar 15%
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası 20%
190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası 27%
650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL, fazlası 35%
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL,fazlası 40%
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi 2021
24.000 TL ye kadar
15%
53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası
20%
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası 27%
650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL ,fazlası 35%
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, fazlası 40%
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları   
  Özel Sektör
Özürlü 0,03
Eski Hükümlü -  -
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı -  -
Terör Mağduru -  -
   
Yıllık ücretli izin süreleri   
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün 
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün 
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün 
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün
   
Hizmet Süresi  İhbar Tazminatı Tutarı 
6 Aydan Az Süren İş İçin  2 Haftalık Ücret 
6 Ay-1,5 Yıl Arası  4 Haftalık Ücret 
1,5 Yıl-3 Yıl Arası  6 Haftalık Ücret 
3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin 8 Haftalık Ücret 
   
2021 yılı için Asgari Geçim İndirimi miktarları   
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR
   
BEKAR 268,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 268,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 308,56
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU  348,81
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU  402,47
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU  429,30
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU  456,13
   
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN  321,98
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 362,22
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 402,47
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 456,13
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 456,13
 
Çocuk Yardımı İstisnası  
SGK 71,55 TL
Aile Yardımı İstisnası  
SGK 357,75 TL